Jak W BROSZKO COMmunication Przygotowujemy Strategię Komunikacji Dla Biznesu

Stworzenie strategii komunikacji marketingowej dla biznesu przebiega według powtarzalnego scenariusza. Oto jego najważniejsze elementy.

Oto główne etapy naszych działań i narzędzia, których używamy.

Definiujemy grupę docelową

Określamy, kto jest Twoją grupą docelową. Definiujemy jej preferencje zakupowe, sprawdzamy motywacje do dokonywania zakupów i potrzeby. Wspomagamy się w tym procesie badaniami rynku, wykorzystujemy ankiety, research lub wykorzystujemy dostępne dane socjo-demograficzne.
Narzędzia: badania rynku, ankiety, dane demograficzne, research.

Określamy cele marketingowe

Na tym etapie szczególnie współpracujemy z zarządzającym marką – menedżerem, zarządem, właścicielem – bowiem określenie celu marketingowego, to właściwie jedna z najważniejszych idei prowadzenia biznesu. Czy chcesz zwiększyć świadomość marki, zwiększyć sprzedaż, zwiększyć zasięg, a może rozwijać relacje z klientami? A może planujesz osiągnąć kilka z wymienionych celów jednocześnie? Określenie celów pozwoli Ci ustalić, jakie kanały i narzędzia należy wykorzystać w swojej strategii.
Narzędzia: SMART cele, analiza SWOT.

Wybór kanałów komunikacji

Wybieramy kanały komunikacji, które będą najlepiej odpowiadały Twoim celom i grupie docelowej. Rozważamy dobranie kanałów tradycyjnych, takich jak telewizja, radio czy drukowane media, ale również kanałów cyfrowych, takich jak strony internetowe, media społecznościowe, e-maile, kampanie reklamowe w Google, itp.
Narzędzia: analiza SWOT, analiza PEST, analiza 5 sił Portera.

Tworzymy spójną treść

Nasz zespół tworzy spójną treść, która będzie pasować do Twojej grupy docelowej i celów marketingowych. Treść może obejmować artykuły, blogi, filmy, grafikę i inne materiały.
Narzędzia: kreatywność, persona kupującego, analiza konkurencji, badania rynku.

Ustal budżet i plan działania

Współpracujemy z Klientem przy określeniu wysokości budżetu, jaki może przeznaczyć na realizację swojej strategii komunikacji marketingowej i przygotowujemy plan działania. Uwzględniamy koszty związane z wykorzystaniem kanałów komunikacji, tworzeniem treści oraz promocją Twojej marki.
Narzędzia: budżet marketingowy, harmonogram działań.

Podsumowanie

Proces tworzenia strategii komunikacji marketingowej dla biznesu wymaga kilku kluczowych kroków i narzędzi, takich jak badania rynku, analiza SWOT, analiza konkurencji, analiza PEST, persona kupującego, budżet marketingowy i harmonogram działań. Przygotowanie spójnej i skutecznej strategii komunikacji marketingowej pozwoli.

Stosowane narzędzia

Analiza rynku i konkurencji: badania rynku, analizy SWOT, ankiety
Określenie grupy docelowej: badania rynkowe, profile klientów, analizy zachowań zakupowych
Określenie kanałów komunikacji: analiza dostępnych kanałów komunikacji, badania rynkowe, analiza konkurencji
Określenie przekazu reklamowego: kreatywność, badania rynkowe, analiza konkurencji
Określenie budżetu marketingowego: analiza kosztów, kalkulacje finansowe, budżetowanie.


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *